Tips

Handikappersättning  – kan sökas om du har merkostnader och/eller behöver hjälp i vardagen pga sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Det är viktigt att du skriver  detalj vilka merkostnader/behov du har och att läkarintyget sedan styrker detta.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/handikappersattning

Intyg för förmånstagare – om du har handikappersättning, sjukersättning eller aktivitetsersättning så finns det ett speciellt intyg som kan ge rabatter tex på resor, entréavgifter etc Det går inte att säga exakt vad man kan få rabatt på utan du måste själv aktivt fråga om detta. Intyget kan beställas här:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/blanketter_och_intyg/bestall_intyg

Bostadstillägg – Om du har sjukersättning eller aktivitetsersättning så kan du vara berättigad till sk bostadstillägg. Här står mer om det:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/aktivitetsersattning_och_sjukersattning_lank/bostadstillagg

Tandvårdsstöd – Om du pga din sjukdom och/eller funktionsnedsättning har särskilda behov vad gäller tandvård så kan du ansöka om tandvårdsstöd och vissa fall går det även att få tandvård på högkostnadsskydd, du betalar du samma taxa som inom sjukvården. https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/Tandvard_lank

http://www.1177.se/Skane/Regler-och-rattigheter/Tandvardsstod-om-man-har-en-funktionsnedsattning/

Bostadsanpassning – Om du är i behov av förändringar i bostaden eller för att kunna ta dig in och ut i din bostad kan du ansöka om bostadsanpassning. Tex trapphiss, anpassning av kök eller badrum. Prata med din arbetsterapeut för att få veta vad du kan ansöka om och hur du går vidare.

http://www.1177.se/Skane/Tema/Hjalpmedel/Artiklar/Bostadsanpassning/

 

 

 

 

Annonser